Svenska Projekt – ett nätverk av kunskap

October 19, 2010 | Projekt

Genom Svenska Projekt vill vi visa vad vi kan i Sverige. Vi skriver bland annat om projektutveckling och projektutbildningar.

Utbilda dig inom Projektkunskap

Du kan utbilda dig på högskola inom Projektkunskap, bland annat kan du läsa Projektkunskap på Linneuniversitetet på 7.5 högskolepoäng på Ekonomihögskolan. Den går även som distansutbildning på 50% vilket gör att du kan läsa den när och hur du vill.

Utbilda dig till Projektledare

Intresset för projektorienterade arbetsformer ökar ständigt och därför finns det ett stort urval av utbildningar för dig som vill bli projektledare. På Chalmers kan du läsa kursen Projektledning, 30 högskolepoäng på halvfart. Några av momenten som ingår är;

  • Projektet som verksamhetsform
  • Projektekonomi och riskhantering
  • Styrning och planering av projekt
  • Organisering och ledning av projekt

Skriv ett svar