Den svenska biluthyrningsmarknaden

April 1, 2014 | Ekonomi, Företag

Den svenska marknaden för hyrbilar ökar enligt statistik från biluthyrarna.se. Läser man statistiken för de fjärde kvartalet 2013 kan man se tydliga ökningar jämfört med 2012. Den totala ökningen i omsättning är +8% och man kan se att det är de internationella kedjorna som fortfarande står för majoriteten av omsättningen. De nationella kedjorna ökade inte lika mycket (+3%).
Den totala omsättningen under 2013 ökade med 3% jämfört med 2012. Totalt omsätts över 2 miljarder kronor per år inom branschen.
Man kan se att antal fordon i flottan har minskat något mot tidigare år hos de allra flesta biluthyrarna samtidigt som omsättningen per fordon har ökat.
I statistiken är inte hyrbilar i utlandet medräknat, du kan läsa mer om du är intresserad av hyrbilar i utlandet här: www.hyrbilutomlands.se

Skriv ett svar